Výmenný kurz pre Storj

Storj
Cena: 0,092664
Symbol: STORJ
Poradie: 160.
Množstvo za 24h: 1 308 433
Trhová hodnota: 13 341 524
Dostupné množstvo: 143 787 438 STORJ
Celkové množstvo: 424 999 998 STORJ
Cena (BTC): 0,0000 BTC