Výmenný kurz pre STP Network

STP Network
Cena: 0,012616
Symbol: STPT
Poradie: 201.
Množstvo za 24h: 1 791 144
Trhová hodnota: 8 800 528
Dostupné množstvo: 696 779 217 STPT
Celkové množstvo: 1 943 020 283 STPT
Cena (BTC): 0,0000 BTC