Výmenný kurz pre Stratis

Stratis
Cena: 0,261420
Symbol: STRAT
Poradie: 112.
Množstvo za 24h: 374 600
Trhová hodnota: 26 035 346
Dostupné množstvo: 99 592 040 STRAT
Celkové množstvo: 99 592 040 STRAT
Cena (BTC): 0,0000 BTC