Výmenný kurz pre Stratis

Stratis
Cena: 0,418132
Symbol: STRAT
Poradie: 121.
Množstvo za 24h: 3 340 111
Trhová hodnota: 41 698 290
Dostupné množstvo: 99 866 282 STRAT
Celkové množstvo: 99 866 282 STRAT
Cena (BTC): 0,0001 BTC