Výmenný kurz pre Stratis

Stratis
Cena: 0,304363
Symbol: STRAT
Poradie: 102.
Množstvo za 24h: 386 031
Trhová hodnota: 30 333 171
Dostupné množstvo: 99 661 297 STRAT
Celkové množstvo: 99 661 297 STRAT
Cena (BTC): 0,0000 BTC