Výmenný kurz pre SINOVATE

Poradie: 1329.
Množstvo za 24h: 155 269
Trhová hodnota: 1 041 593
Dostupné množstvo: 621 716 557 SIN
Celkové množstvo: 621 716 557 SIN
Cena (BTC): 0 BTC