Výmenný kurz pre Swipe

Swipe
Cena: 0,989817
Symbol: SXP
Poradie: 61.
Množstvo za 24h: 9 801 869
Trhová hodnota: 58 728 829
Dostupné množstvo: 60 331 542 SXP
Celkové množstvo: 300 000 000 SXP
Cena (BTC): 0,000155 BTC