Výmenný kurz pre SwissBorg

SwissBorg
Cena: 0,023637
Symbol: CHSB
Poradie: 145.
Množstvo za 24h: 113 300
Trhová hodnota: 16 499 624
Dostupné množstvo: 704 153 768 CHSB
Celkové množstvo: 1 000 000 000 CHSB
Cena (BTC): 0,0000 BTC