Výmenný kurz pre TERA

TERA
Cena: 0,001935
Symbol: TERA
Poradie: 641.
Množstvo za 24h: 246 484
Trhová hodnota: 1 237 961
Dostupné množstvo: 640 096 733 TERA
Celkové množstvo: 1 000 000 000 TERA
Cena (BTC): 0 BTC