Výmenný kurz pre Terra

Terra
Cena: 0,188878
Symbol: LUNA
Poradie: 84.
Množstvo za 24h: 5 896 637
Trhová hodnota: 79 845 319
Dostupné množstvo: 422 234 465 LUNA
Celkové množstvo: 1 000 000 000 LUNA
Cena (BTC): 0,0000 BTC