Výmenný kurz pre Terra

Terra
Cena: 0,195130
Symbol: LUNA
Poradie: 94.
Množstvo za 24h: 6 109 082
Trhová hodnota: 36 664 960
Dostupné množstvo: 187 900 294 LUNA
Celkové množstvo: 1 000 000 000 LUNA
Cena (BTC): 0,0000 BTC