Výmenný kurz pre Terra

Terra
Cena: 0,173678
Symbol: LUNA
Poradie: 94.
Množstvo za 24h: 3 305 487
Trhová hodnota: 32 504 489
Dostupné množstvo: 187 154 172 LUNA
Celkové množstvo: 1 000 000 000 LUNA
Cena (BTC): 0,0000 BTC