Výmenný kurz pre Tether Gold

Tether Gold
Cena: 1 487,59
Symbol: XAUT
Poradie: 72.
Množstvo za 24h: 358 964
Trhová hodnota: 45 221 155
Dostupné množstvo: 30 399 XAUT
Celkové množstvo: 30 399 XAUT
Cena (BTC): 0,258688 BTC