Výmenný kurz pre Tierion

Tierion
Cena: 0,045158
Symbol: TNT
Poradie: 136.
Množstvo za 24h: 990 872
Trhová hodnota: 19 242 017
Dostupné množstvo: 428 481 269 TNT
Celkové množstvo: 1 000 000 000 TNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC