Výmenný kurz pre USD Coin

Poradie: 12.
Množstvo za 24h: 2 019 212 885
Trhová hodnota: 7 273 476 333
Dostupné množstvo: 8 822 512 202 USDC
Celkové množstvo: 8 822 512 202 USDC
Cena (BTC): 0,0000 BTC