Výmenný kurz pre V.SYSTEMS

V.SYSTEMS
Cena: 0,039943
Symbol: VSYS
Poradie: 50.
Množstvo za 24h: 4 129 285
Trhová hodnota: 74 899 989
Dostupné množstvo: 1 872 872 492 VSYS
Celkové množstvo: 999 999 999 999 999 VSYS
Cena (BTC): 0,0000 BTC