Výmenný kurz pre V.SYSTEMS

V.SYSTEMS
Cena: 0,020608
Symbol: VSYS
Poradie: 77.
Množstvo za 24h: 2 986 277
Trhová hodnota: 40 603 405
Dostupné množstvo: 1 959 134 449 VSYS
Celkové množstvo: 999 999 999 999 999 VSYS
Cena (BTC): 0,0000 BTC