Výmenný kurz pre VEIL

VEIL
Cena: 0,036213
Symbol: VEIL
Poradie: 442.
Množstvo za 24h: 222 351
Trhová hodnota: 2 339 935
Dostupné množstvo: 64 616 164 VEIL
Celkové množstvo: 300 000 000 VEIL
Cena (BTC): 0,0000 BTC