Výmenný kurz pre Verge

Verge
Cena: 0,003357
Symbol: XVG
Poradie: 73.
Množstvo za 24h: 1 483 792
Trhová hodnota: 54 250 958
Dostupné množstvo: 16 159 732 759 XVG
Celkové množstvo: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0 BTC