Výmenný kurz pre Verge

Verge
Cena: 0,003970
Symbol: XVG
Poradie: 55.
Množstvo za 24h: 2 331 969
Trhová hodnota: 64 433 151
Dostupné množstvo: 16 105 902 319 XVG
Celkové množstvo: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0,0000 BTC