Výmenný kurz pre Wirex

Wirex
Cena: 0,008547
Symbol: WXT
Poradie: 144.
Množstvo za 24h: 1 907 332
Trhová hodnota: 14 529 911
Dostupné množstvo: 1 700 000 000 WXT
Celkové množstvo: 10 000 000 000 WXT
Cena (BTC): 0,0000 BTC