Výmenný kurz pre XMax

Poradie: 188.
Množstvo za 24h: 1 230 864
Trhová hodnota: 9 396 136
Dostupné množstvo: 27 000 000 000 XMX
Celkové množstvo: 30 000 000 000 XMX
Cena (BTC): 0 BTC