Výmenný kurz pre Zap

Zap
Cena: 0,059759
Symbol: ZAP
Poradie: 297.
Množstvo za 24h: 711 107
Trhová hodnota: 13 879 576
Dostupné množstvo: 236 744 465 ZAP
Celkové množstvo: 520 000 000 ZAP
Cena (BTC): 0,0000 BTC