Výmenný kurz pre Zero

Zero
Cena: 0,150674
Symbol: ZER
Poradie: 492.
Množstvo za 24h: 154 602
Trhová hodnota: 1 261 999
Dostupné množstvo: 8 375 704 ZER
Celkové množstvo: 17 000 000 ZER
Cena (BTC): 0,0000 BTC